bg / en

Нашите индустрии

ОКЕМА ЕООД е утвърден дистрибутор в секторите: индустриални покрития- лакове, бои, мазилки и т.н. , лепила и уплътнители; строителство; химическа промишленост и синтез; битова химия, лична хигиена и промишлени почистващи средста; автомобилни течности; козметика и фармация.

Разчитаме на дългогодишен опит, бързи сме, отговорни и най-вече гъвкави. Нашият богат опит е основа за надеждно сътрудничество.

Гордеем се с дългогодишното ни сътрудничество с много и реномирани доставчици. Тези партньорства гарантират високо ниво на надеждност при доставката и най-добро качество на продуктите. Нашите услуги: действаме по начин, съобразен с цената, адаптираме качеството и количеството към нуждите на клиентите и предлагаме идеалните условия за доставка. Ние също така поемаме сериозно отговорността си към обществото и околната среда и гарантираме максимална безопасност в рамките на законовите разпоредби. Гарантираме еднакво високи нива на качество и безопасност.

Животът е сложен. С нашата работа ние бихме искали да направим вашият бизнес колкото се може по-лесен, и се стремим да намерим прецизно правилното решение за вашите приложения и нужди. Винаги мислейки един ход напред, ние сме създали богата гама от технически опит в рамките на производствата на нашите клиенти. Наши екипи подпомагат и придружават всички процеси във веригата, специфична за дадения отрасъл по всеотдаен и съвместен начин.

Как за бога някога ще обясните толкова важно биологично явление като първата любов от гледна точка на химията и физиката?

Алберт Айнщайн

Нашите индустрии

Продукти

ОКЕМА AG, България предлага динамична и растяща гама от около 1000 продукта.

Продуктови групи

Ксилен/бутилацетат
Толуен/бутилацетат
Ацетон/етилацетат
Спирт/бутилацетат (Дилуент 6006)
Формалдехид 37% (стабилизиран с метанол)
Деароматизирани въглеводороди (Шелзол, Екзол) D40, D60, D80, D100, TD

Метанол
Денатуриран етанол
N-Изопропанол
N-Изо/терт-бутанол
Метоксипропанол
Етоксипропанол
Бензилалкохол
Цилкохексанол

Моноетилен гликол
Диетиленгликол
Триетилен гликол
Монопропилен гликол техн.
Полиетилен гликол 200-300-400.....6000
Полипропилен гликол
Бутилгликол
Бутилдигликол
Етилдигликол

Ацетон
Cyclohexanone
Циклохексан
Метил изобутил кетон

Етил ацетат
Бутил ацетат
Бутил гликол ацетат (БГА)
Пропилен гликол диацетат (ПГДА)
Метоксипропил ацетат (ПМА)

Пропилен гликол н-бутил етер (ПнБ)
Дипропилен гликол н-бутилетер (ДПнБ)
Дипропилен гликол метил етер (ДПМ)
Метил тертер бутил етер (МТБЕ)
Диетилен гликол диетилетер (ДЕДГ)

1-4 Бутандиол
Тетрахидрофуран (ТХФ)
Поли-тетрахидрофуран (Поли ТХФ)
Н-метилпиролидон (НМП)
Н-етилпиролидон (НЕП)
Глутаралдехид 50%

Моноетаноламин (МЕА)
Диетаноламин (ДЕА)
Триетаноламин (ТЕА)
Диетилен-триамин (ДЕТА)

Палатинол Н
Палатинол 10П
Хексамол DINCH
Пластомол DOA

Динасилан 40 - Етилсиликат
Динасилан АР - Етилполисиликатхидролисат
МТМО - меркаптосилан
ГЛИМО - епоксисилан
ВТЕО - Винилтриетокси силан
ВТМО- Винилтриметокси силан
АМЕО - Аминопропилтриетокси силан

Сипернат 820
Сипернат 820А
Сипернат 22С
Ацемат ОК 412
Ацемат ТС 100
Сидент 9
Аксилат HP 8510

Мравчена к-на 99%
Адипинова к-на
Олеинова к-на
Борна к-на
Стеаринова к-на (Кортацид -PHO5- 50-57%, -1895- 95%)
Метансулфонова к-на, МСA100
Фосфорна киселина, хр.качество
Азотна к-на
Сярна к-на
Оцетна к-на

Калиева основа 90%, на люспи
Натриева основа, мин. 98%, на люспи
Натриева основа 48% разтвор

Бергабест МСТ Масло/ Каприлик Каприк Триглицерид
Бергакеа ЕМ-14/ЕМ-16 – Изопропил Миристат/Палмитат
Вегарол 1618 50:50 – Цетил алкохол
Вегарол 1898 – Стеарил алкохол
Бергазид С1499 – Миристинова киселина
Бергакеа ЕМ-ХЕ7 – ПЕГ 7 Глицерил Кокоат

Калиев карбонат
Амониев карбонат
Моноамониев фосфат
Натриев фосфат
Натриев хексаметафосфат
Магнезиев силикофлуорид
Натриев глюконат
Калиев перманганат
Натриев нитрит (Е250)
Натриев нитрат
Калиев нитрат
Нaтриев сулфид
Натриев бисулфит (натриев хидроген сулфит)
Натриев сулфит
Натриев (пиро) метабисулфит
Никелов сулфат
Никелов хлорид
Цинков хлорид
Натриев флуорид
Калиев йодид

Фенол
Стирен мономер
Поливинил алкохол
Йод
Хлорпарафин С45
Метилен хлорид
Въглеводородна смола

Байферокс 110
Байферокс 120Н
Байферокс 120М
Байферокс 130 (А,С)
Байферокс 130М
Байферокс 160
Байферокс 160М
Байферокс 180
Йокс R02
Йокс R03
Байферокс 318
Байферокс 330
Йокс В02
Байферокс 3920
Байферокс 920
Йокс Y02
Байферокс 610
Колортерм Зелено GN
Байферокс 303T

Ленено масло
Сурово ленено масло
Рафинирано ленено масло
Рафинирано, избелено ленено масло

Деривати на ленено масло
Двойно преварено ленено масло
Разредено 30/40/60% ленено масло

Рициново масло
Рициново масло - Рафинирано, техническо качество
Рициново масло - Рафинирано, техническо избелено
Рициново масло - С ниско киселинно число
Рициново масло - Нерафинирано фармацевтично качество
Рициново масло - Рафинирано фармацевтично

Деривати на рициново масло
Окислено рициново масло
Дехидрирано рициново масло
Хидрогенирано рициново масло
12-хидрокси стеаринова киселина

Специални продукти
Алботрикс 82-32; 85-32

Рафинирано рапично масло
Нерафинирано рапично масло
Окислено рапично масло

Рафинирано соево масло
Окислено соево масло с различни вискозитети

Ревакрил
Пиратекс
Липолан
Плекстол
Липатон
Емултекс
Литекс
Липрен
Рохагит 30%,50%

Търсим конкретен продукт?

Намерете продукта си тук.