bg / en

Козметика и лична хигиена

ОКЕМА в утвърден дистрибутор в сектора Козметика и лична хигиена. Особено що се отнася до полупродукти, мастни алкохоли, разтворители,  неорганични суровини, олео химикали, течни парафини -вакси, етаноламини и специалитети.

Разчитаме на дългогодишния си опит, бързи сме, отговорни и най-вече гъвкави. Нашият богат опит е основа за надеждно сътрудничество.

Гордеем се с дългогодишното ни сътрудничество с много и реномирани доставчици. Тези партньорства гарантират високо ниво на надеждност  при доставката и най-добро качество на продуктите. Нашите услуги: ние действаме  по начин, съобразен с цената, адаптираме качеството и количеството към нуждите на клиентите и предлагаме идеални условия на доставка.

Ние също така поемаме сериозно отговорността си към обществото и околната среда, и гарантираме максимална безопасност в рамките на законовите разпоредби. Гарантираме еднакво високи нива на качество и безопасност.

OQEMA is an established distributor in the Cosmetic & Personal Care sector, especially in intermediates, fatty alcohols, inorganics, solvents, oleochemicals, waxes, ethamolamine and specialities. We have recourse to many years of experience, we are fast, committed and, most of all, we are flexible. Our extensive expertise is the basis for reliable cooperation.

We are proud of our long-term cooperation with many renowned suppliers. These partnerships guarantee high levels of delivery reliability and best product quality. Our service: we act in a price-conscious way, adapting quality and quantity to customer needs and offering the ideal conditions for supply.

We also take our responsibility towards society and the environment highly seriously and ensure maximum safety within legislative regulations. We guarantee uniformly high levels of quality and safety together with our internal and field services, chemists and quality managers.

Търсим конкретен продукт?

Намерете продукта си тук.

Свържете се с нас.

Лилия Дойчинова

мениджър продукт

тел. +359 2 983 1991
lilia.doichinova( at )oqema.bg