bg / en

Услуги

Ние опростяваме процесите. С услугите си ние подпомагаме нашите клиенти по тяхната верига за създаване на стойност - много прецизно и съобразено с техните нужди. Вярваме, че най-добрата услуга е тази, която клиентите не забелязват, и тя работи. Подробните спецификации на нашите клиенти също се вземат под внимание. Това е нашият подход.
ие залагаме на:

  1. Надеждност и партньорство в целия търговско-логистичен процес
  2. Диалог и откритост с клиенти и доставчици
  3. Техническа и технологична поддръжка и помощ
  4. Търсене и доставка на специфични продукти
  5. Гъвкавост, ефективност

 

Най-доброто обслужване на клиента е тогава, когато клиентът няма нужда да ви се обажда, няма нужда да разговаря с вас. То просто работи.

Джеф Безос

Нашите услуги

Пълнене и препакетиране
Разфасоване на течни химикали:пълнене в съответствие със специфичните нужди на нашите клиенти се постига чрез нашата регионална инфраструктура. Ние сме подготвени да напълним много видове материали в различни ( оборотни) опаковки – кубоконтейнери, варели, бидони. Работим основно с течни органични химикали, като прецизно и внимателно контролираме параметрите, както се изисква от клиента и съгласно действащите промишлени разпоредби.