bg / en

OQEMA ЕООД, България

Оверлак сега е ОКЕМА: ново име - същите ценности!

OОКЕМА България, учредена като Новохем и применувана на Оверлак, е част от групата ОКЕМА (предишно име Оверлак) от създаването си през 2005 г.

Групата ОКЕМА е един от топ 10 химически дистрибутори на базови (органични и неорганични) материали и специални химикали , опериращ в цяла Европа. С наличната огромна мрежа и базирайки се на дългогодини партньорства с водещи доставчици, такива като BASF, EVONIK, SYNTHOMER, LANXESS IPG-BAYFERROX, Alberdingk boley, SHELL CHEMICALS, INEOS OXIDE, CINCARNA -TiO2, CARUS Europe- KMnO4 и PETKIM Tурция, ние предлагаме динамично разстящ набор от около 1000 продукта. Нашето портфолио включва също различни суровини, произвеждани в Централна и Источна Европа, които можем да намерим и доставим.

Настоящите бизнес цели на компанията са: Да спечелим значима позиция на пазара на химически продукти в България в тясно сътрудничество с нашите партньори.

  • да утвърдим отличните търговски практики на компаниите от холдинг OQEMA на нашия пазар.
  • професионално отношение към настоящите и бъдещите клиенти и доставчици.
  • да разработим и усъвършенстваме бизнес отношенията, както и техническата, технологичната и логистичната поддръжка към нашите клиенти и партньори.

С използване на добре координираната структура на групата на OQEMA, сме способни и да доставим различни химически суровини, произведени в Централна и Източна Европа от местни производители.

Мениджъмънт

Мениджмънт на ОКЕМА България

Руди Тошев

Изпълнителен директор

тел. +359 898 743 854
rudi.toshev( at )oqema.bg