bg / en

Кариера

Израснали от семейна фирма, нашите ценности са задължение, признателен подход и плоски йерархии, както и благодарност, приемственост и справедливост. Едновременно с това предлагаме дейности с висока степен на гъвкавост в нашата европейска корпоративна мрежа. Ценим много хората, които поемат отговорност.

Ние ...

OQEMA, семейна фирма от почти 100 години, поддържа дългогодишни взаимоотношения с клиенти, служители и доставчици и предлага качество, безопасност и развитие на европейския пазар.

OQEMA е немска компания, която оперира в 18 държави в цяла Европа. Нашите служители ежедневно работят съвместно с хора от почти всяка европейска страна. Те също така имат право за да работят на друго място, ако желаят.

За да сме сигурни, че нашите служители работят с увереност, OQEMA цени високо техническата експертиза и подходящото място на нови колеги във вече създадени екипи. Това е и причината, поради която имаме толкова много дългосрочни служители. Ние подкрепяме нашите служители в тяхното развитие и кариерата им. Ние сме една от онези компании, които няма нужда да напускате, за да продължите кариерата си.

Гъвкавите модели на работно време позволяват на служителите на OQEMA да планират работното си време според конкретните задачи и лично положение. Това подобрява ефективността в работния климат, организиран по начин, все по-свързан с проекти, и позволява съвместимостта на семейство и работа. Формите на работа, като например работа от вкъщи, позволяват работното време да се адаптира според собствените нужди.

Нашите служители са най-големият ни потенциал. Поради тази причина подкрепяме индивидуалната отговорност и инициативност, а също така повишаваме осведомеността за качество и безопасност. Ние можем и желаем да използваме силните страни на нашите служители. От друга страна, ние умишлено толерираме слабости. Може би е някак изтъркано да твърдим това, а също така може да бъде и неправилно разбрано. Какво целим с това ли? За да сте наясно, че не всеки ден печелите. Ние искаме да поставим основата за непрекъснато благосъстояние и “искане с чувство за това, което е подходящо”. OQEMA дава възможност на своите служители да мислят и да се изразяват свободно, както помежду си, така и със своите ръководители. Всяка неприятна ситуация може да бъде обсъдена, така че да се приемат противоречията в тази връзка.

От една страна се опитваме да запазим силните страни на компанията от средно ниво, а от друга – целим експертиза на международно ниво и да продължим да се развиваме на европейския пазар.

Звучи добре?
Запиши се сега.

Очакваме да се чуем.